Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Kamis, 17 November 2011

Bati Ulin Peuting Ka Puseur Dayeuh

Bati ulin tengah peuting ka puseur dayeuh Bandung, juma'ah 18 Nopember 2011
Camera Maker : SAMSUNG
Camera Model : GT-C3300i
(make HaPe)

 Gedong Asia Afrika

 Gedong Merdeka

 nyangigir euy,,,

 Gedong + Tihang + Helm = Djoerig DalapanLima

 nyarande kana tihang bandera

 Eksen saeutik,,, hihi...

 duka teuing keur sabaraha banderaeun eta tihang,,, hoream ngitungna ge...
Gedong Merdeka
 
 Helm Djoerig

 Sangu koneng + Jengkol

 Keur Negong

 Negong di sisi jalan

 Tihang Bandera Gedong Asia Afrika

Tukang sangu koneng, melaan nyiar napkah nepikeun ka tibra, lantaran tipeuting dagangna

READMORE - Bati Ulin Peuting Ka Puseur Dayeuh

Sabtu, 12 November 2011

11-11-11 ( Sesa Purnama )

Tapak Tilas NoOng Sesa Purnama
wanci peuting ( juma'ah ), ping  11 Nopember 2011 (11-11-11)
make pakarang
Camera Maker : NIKON
Camera Model : COOLPIX L23


 11-11-11. 22:02 WIB

 11-11-11. 22:04 WIB

 11-11-11. 23:31 WIB
 
 11-11-11. 22:32 WIB

11-11-11. 23:33 WIB

11-11-11. 23:45 WIB
READMORE - 11-11-11 ( Sesa Purnama )

Minggu, 06 November 2011

Lapadz Takbir & Tahniah (selamat) Pada Hari Raya


Didieu sim kuring seja nyutat tina salah sawios buku
AL HIDAYAH (Pembahasan Perbedaan-perbedaan Pendapat dalam Fiqh beserta pemecahannya) yang di susun oleh A.ZAKARIA. Jilid ketiga, halaman 94. - cetakan kadua.

  • Lafadz Takbir
Adapun lafadz takbir, maka riwayat yang paling shohih iallah apa yang diriwayatkan 'Abdu ar Rozaq dari salman dengan sanad yang shohih, ia berkata : bertakbirlah  
الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا
ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR KABIRO.
Juga terdapat riwayat dari umar dan ibnu mas'ud,
الله اكبر الله اكبر لا إله إلاّ الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLOOHU WALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR WALILLAAHILHAMD,,,
(Fiqh sunnah, 1 : 326; fath al-bari, 2: 426)

  • Ucapan Tahniah (Selamat)
anapon perkawis "Ucapan tahniah (selamat) pada hari raya, dina eta buku kaca ka 119 didinya di terangkeun:
Dari Zubair bin nufair, ia berkata : Adalah shahabat rosululloh Saw. Apabila mereka bertemu pada hari raya mereka suka mengucapkan :
تقبّل الله منّا ومنكم
TAQOBBALALLOOHU MINNAA WA MINKUM (semoga Alloh menerima ibadah kami dan kalian)"
(Fathu al-Bari, 2: 446; as sunnah al kubra, 3: 319)
  • Waktu Takbir
* Takbir 'Ied al-Fithri
Pendapat yang kuat mengenai takbir 'ied al-fithri ialah mulai dari keluar rumah untuk pergi ke lapang, bukan dimulai dari malam hari, berdasarkan : 
- Amal para shahabat antara lain Ibnu 'Umar dan Ummu Athiyah.
- Pendapat mayoritas para ulama ahli hadits. sedang alasan mereka yang berpendapat dimulai sejak maghrib haditsnya dhaif dan (ayat) al-Quran yang dijadikan dasarnya bukan pada tempatnya.
(AL HIDAYAH (Pembahasan Perbedaan-perbedaan Pendapat dalam Fiqh beserta pemecahannya) yang di susun oleh A.ZAKARIA. Jilid ketiga, halaman 32. - cetakan kedua) 


* Takbir 'Ied al-Adha
Menurut Al-Hafidz dalam (kitab) Fath al-Bari: Dalam hal tersebut tidak ada satu pun hadits dari Nabi SAW, dan yang paling shohih dalam hal ini adalah riwayat dari shahabat yaitu 'Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa takbir itu dimulai dari shubuh hari 'arofah sampai ashar hari akhir Mina. (H.R. Ibnu Mundzir dan yang lainnya; Fiqih Sunnah, 2: 72; Nailu Al-Authar, 3: 358
- Keterangan (Penjelasan):
Berdasarkan keterangan diatas, berarti Takbir 'ied al-Adha itu dimulai dari shubuh hari 'Arafah sampai ashar hari akhir Tasyriq (dari tanggal 9 sampai dengan 13 Dzulhijjah). Adapun teknis pelaksanaannya tidak ditentukan dari Nabi, (hal ini) berarti boleh kita lakukan dengan sendiri-sendiri, atau berjama'ah, dan tidak dibatasi jumlahnya. 
(AL HIDAYAH (Pembahasan Perbedaan-perbedaan Pendapat dalam Fiqh beserta pemecahannya) yang di susun oleh A.ZAKARIA. Jilid ketiga, halaman 33-34. - cetakan kedua).
Walloohu a'lam. 
READMORE - Lapadz Takbir & Tahniah (selamat) Pada Hari Raya