Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 15 Oktober 2010

KAULINAN BUDAK BAHEULA ( SUNDA )Mangrupa-rupa kaulinan barudak baheula hususna di wewengkon sunda, nu kungsi karandapan jeung katungkulan ku diri pribade baheula keur leutik keneh numana kaulinan nu ieu hususna di lembur pribadi kalolobaanana geus teu kaciri deui dilakonan ku barudak ayeuna, diantarana :

 1. 1. Rerebonan
 2. 2. Soldah
 3. 3. Keser
 4. 4. Gatrik
 5. 5. Gaplok
 6. 6. Kastik / gastik
 7. 7. Ucing beling
 8. 8. Ucing Jidar
 9. 9. Ucing Juru
 10. 10. Ucing Sumput
 11. 11. Ucing Boy / Boy-boyan
 12. 12. Ucing Dua Lima ( 25 )
 13. 13. Ucing Toktar
 14. 14. Ucing Juru
 15. 15. Oray-orayan
 16. 16. Dam-daman
 17. 17. Dodombaan
 18. 18. Beberesan
 19. 19. Nininjaan (make sarung)
 20. 20. Endog-endogan
 21. 21. Galah
 22. 22. Gatrik
 23. 23. Maen langlayangan
 24. 24. Ngarucu Langlayangan
 25. 25. Ngadu Bandring
 26. 26. Ngadu Kenteng
 27. 27. Ngadu Jangkrik
 28. 28. Ngadu Kaleci
 29. 29. Ngadu Hayam / Hahayaman (Hahayamanna make jempol)
 30. 30. Ngadu Karet
 31. 31. Ngadu gambar
 32. 32. Ngala Simeut ( Biasana keur usum pare geus dibuat)
 33. 33. Ngurek (biasana keur usum pare karek tandur)
 34. 34. Ngadamar
 35. 35. Encrak (biasa dilakonan ku barudak awewe)
 36. 36. Sapintrong (biasa dilakonan ku barudak awewe)
 37. 37. Anyang-anyangan (biasa dilakonan ku barudak awewe)
 38. 38. Congkak
 39. 39. Pacici-cici putri … (aya tuluyanana, bari dilagukeun)
 40. 40. Hansip-Hansip Penjaga … (aya tuluyanana, bari dilagukeun)
 41. 41. Perepet jengkol (aya tuluyanana, bari dilagukeun)
 42. 42. Punten, mangga … (aya tuluyanana, bari dilagukeun)
 43. 43. Bang-bang kalima-lima gobang … (aya tuluyanana, bari dilagukeun)
 44. 44. Tong mali-liyatong … (aya tuluyanana, bari dilagukeun)
 45. 45. Nyieun Momobilan ( tina awi / cangkang jeruk bali )
 46. 46. Nyieun Momotoran ( tina awi )
 47. 47. Nyieun Bebedilan (tina awi / taneuh lio ) biasa osok dipake peperangan
 48. 48. Nyieun Kakapalan, jejelemaan, babangkongan, kopeah jeung nu liana deui. ( tina keretas )
 49. 49. Nyieun Paparahuan (tina keretas / cangkang jeruk bali)
 50. 50. Nyieun Rupa-rupa bentuk tina karet nu di teundeun dina ramo
 51. 51. Ngalelewehan ( biasa osok bari dilagukeu “ Cok leweh …… “ )
 52. 52. Ngocok anu ngalelewehan / Ngupahan anu dilelewehan mun keur leweh ( ceurik ) ( biasana bari dilagukeun “ Hag siah … “ )
- Jeung rea-rea deui …
duh,,, nineung aslina kuring nineung...

*gambar mah kengeng ngopy ti : http://majalah-balebat.blogspot.com/

0 komentar:

Posting Komentar