Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 28 Oktober 2011

CULIK ( Kapal Kolecer )


"tiarap euy, tiarap ,,, aya culik ,,," *ngagubragkeun awak kana galengan sawah majarkeun tiarap.

Enya da baheula mah keur leutik lamun seug arulin jeung barudak saantragan di sawah atawa di lapang mengbal, dimana aya kapal kolecer ( pang-pangna kapal kolecer koneng ) ujug-ujug ngagubragkeun awak kana galengan sawah, atawa kana taneuh mun keur di lapang mengbal majarkeun tiarap, bari nyarita ka babaturanana kalawan tarik "wah, aya culik,,, tiarap euy, tiarap,,, aya kapal kolecer koneng." (da cenah kapal kolecer koneng mah eta teh kapal culik).
Dasar keur bolon, duka teuing kumaha jeung timana sajarahna???
Ieu carita kungsi dibalakakeun dina salah sahiji media, nyatana Facebook, anapon pangemut nu sanes teu jauh beda jeung nu kungsi karandapan, pon nya kitu deui teu jauh beda jeung carita samemehna (KAPAL MENTA DUIT SAKARUNG), diantawisna :

READMORE - CULIK ( Kapal Kolecer )

Sabtu, 15 Oktober 2011

KAPAL MENTA DUIT SAKARUNG


"Kapal Menta duit sakarung" pokna ngagorowok bari tanggah ka luhur.
Enya da baheula mah lamun keur arulin jeung barudak saantragandimana aya kapal ngalewat sok ngagorowok : "Kapal menta duit sakarung ,,," malahan sok bari diberik / diarudag sagala. duka teuing kumaha jeung timana sajarahna tah ?
*Foto : salasa 04 oktober 2011 M. tabuh 11:26 WIB. ieu foto kungsi dipajangkeung dina salah sahiji media nyatana Facebook, anapon pangemut nu sanes teu jauh beda jeung anu karandapan ku diri pribadi dina mangsa baheula.
Diantawisna :
Lya Aulia MarYam, Nurdin Alamsyah, Tie Itie Similikitiw Part II dan 13 lainnya menyukai ini.

Alfaro Rnto Recoba : muhun da tipayun mh kitu pisan tp ayna mh ts jarang kapal ngaliwatna oge.tos di gentos ku beko ena mh sareng doser nu sering ngaliwat th 03 Oktober jam 23:59 · Tidak Suka · 1 orang

Endang Eddhie · Berteman dengan Fauzi Salaka dan 35 lainnya : sumuhun kang adang sim kuring ge keur alit mah pami aya kapal liwat lumpat kanu lega ka sawah atawa lapangan menbal, sok gogogrowokan kitu.....padahal mah di emut ayeuna sok hayang seuri.....boro2 kakupingeun ku pilotna .......gandeng we ku mesinna ......xixixixixxi......dasar ari keur budak mah tuturut munding we........... 04 Oktober jam 0:00 · Tidak Suka · 1 orang

Djoerig DalapanLima : teu dimana-mana sami gening, ari barudak urang dayeuh anu sapopoena nyarita ku basa endonesa kitu teu nya? 04 Oktober jam 0:03 · Suka · 1 orang

Endang Eddhie : Berteman dengan Fauzi Salaka dan 35 lainnya hatu nuhun kang Djoerig DalapanLima.......leres sami bae kitu da sami2 barudak.....duka tah urang amerika atawa inggris sami henteu nya kitu keur leutikna.....xixixixxii 04 Oktober jam 0:05 · Suka · 1 orang

Sireum Leuweung : sugan teh dilembur uing wae Mang .... tah malah mah ditukangeun lembur teh sok dipake latihan terjun payung atuhh pangalaan jangkrik teh lidag da rea nu kasawah hayang apal ari parasit paranti tentara jeung paranti hajat sarua teu cenah hahahahhah ... 04 Oktober jam 0:10 · Suka · 1 orang

Djoerig DalapanLima : mang @endang Eddhie : sawangsulna mang, benten basana panginten nya mang, mang Sireum Leuweung : hihihii,, enya tah baheula mah sok aya nu hajatan tendana teh make parasit, da kiwari mah cenah geus modern,,, 04 Oktober jam 0:13 · Suka

Sireum Leuweung : hehehhh leres nya Mang malih pangeras sora na teh nganggo toa warna bulao endog asin mencrang sorana salembur, nyetel wayang tah ari idangan na nganggo pipiti atanapi bebesek eusina aya endog sabeulah, asin pepetek, cabe hejo, tempe tahu je...Lihat Selengkapnya 04 Oktober jam 0:19 · Suka · 1 orang

Djoerig DalapanLima : enya tah sok dibaanan cangkedong (nganggo pipiti eusina aya endog sabeulah, asin pepetek, cabe hejo,hui sabeulah, tempe tahu jeung gepuk sakeureut ngan sanguna biasa rada heuras) mun nganjang kanu hajatan teh 04 Oktober jam 0:24 · Suka

Tana Takaful : kapal menta duit sakarung...hhha 04 Oktober jam 0:29 · Suka · 1 orang Djoerig DalapanLima enya eta pisan mang Tana, KAPAL MENTA DUIT SAKARUNG,,, 04 Oktober jam 0:32 · Suka

Sireum Leuweung : hahahhhhah .... ayeuna mah idangan tinu hajat tos robih ku mie instan atawa kadaharan instan sejenna oge barudak teh ayeuna mah teu ngungudag kapal liwat malah wayah kieu jongjon di payuneun layar warnet, PS atawa ngoprek HP hahahhhhahhh 04 Oktober jam 0:35 · Suka

Djoerig DalapanLima : pon nya kitu deui urang ge teu eleh deet jeung barudak kiwari,,, *cenah 04 Oktober jam 0:37 · Suka

Sireum Leuweung : hahahhh jadi bingung uing mah Mang ... saha saenyana nu mere conto ieu teh urang nu bubudakeun atawa budak embung eleh ku urang hahahahh atawa geus mangsana kieu kitu ..... hahahh 04 Oktober jam 0:43 · Suka

Djoerig DalapanLima : sumawona mang,,, 04 Oktober jam 0:44 · Suka

Heri Awie : saupami marasitkeun mah disebatna teh kapal mod...o;... heuheu.. 04 Oktober jam 0:47 · Suka · 1 orang

Sireum Leuweung : hahahhah ... rek ngopi heula ah ayeuna mah 04 Oktober jam 0:47 · Suka · 1 orang

Djoerig DalapanLima : hihihi, malahan sok ditempo nepikeun ka euntreupna dimana, sakapeung mah nyasab ka buruan imah sagala,,, 04 Oktober jam 0:49 · Suka

Reni Nurani · 6 teman yang sama : Heu heu ..leres pisan sami kaalaman ku sim kuring..nyakitu pisan ..kiwari kantun..waasna..pami di sakola kaleresan ngawuruk ngenaan ..pupuh kinanti anu unina sapertos kieu.; eta ..naon nu ngahiung..suat..siet..henteu cicing..ngawang-ngawan...Lihat Selengkapnya 04 Oktober jam 1:45 · Suka · 2 orang

Mang Jojo ‎: "kapal menta duiiit.." kitu ceuk barudak teh, na atuh ari burusut teh kertas maruragan tina kapal... barang diboro manahoreng teh selebaran, ngawrtakeun yen gorombolan ...Kartosuwiryo nyerah...."bedus siah..hanas parebut" ...... 09 Oktober jam 3:05 · Suka
READMORE - KAPAL MENTA DUIT SAKARUNG

Senin, 03 Oktober 2011

Tutorial Cara Mengganti Tampilan Timeline Profile Facebook


1. Langkah pertama buka Browser Internet seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atau browser lainnya.

2. Setelah membuka browser, ketikkan:https://developers.facebook.com/apps di search engine/mesin pencari semisal google.

3. Nah disini teman-teman masukkan url dari facebook developer, kemudian setelah masuk aplikasi tersebut pilih allow. Untuk ini teman-teman harus terlebih dahulu login ke halam facebook masing-masing untuk memberikan akses perubahan tampilan profilnya.

4. Setelah memilih allow, kemudian pilih tomboh Creat New App.

5. Setelah itu akan ada kotak isian bernama App Display Name dan App Namespace. Isi sesuai dengan keinginan teman-teman. Sesudah diisi centang kotak I agree to the Platform Privacy Policy, dan klik tombol Continue.

6. Langkah selanjutnya teman-teman akan masuk ke halamn lain. Disini teman-teman klik tombol Open Graph.

7. Setelah itu akan dihadapkan dengan isian lagi. Isi kotak tersebut sesuai dengan read my timeline & profile, kemudian klik tombol ”Get Started”.

8. Berikutnya, pilih dan klik tombol Save and Finish.

9. Nah kemudian pada halam profil FB teman-teman akan ada pesan baru yang menyetujui perubahan halaman profil timeline teman-teman. Untuk menyetujui pilih Get It Now.

10. Apabila sudah berhasil, maka tampilan profil teman-teman akan menjadi jreng jreeeeengggggg,,,,,,,,!.

Silahkan dicoba dan semoga berhasil...

*diserat ku saderek Abd Ajiez M
READMORE - Tutorial Cara Mengganti Tampilan Timeline Profile Facebook