Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 28 Oktober 2011

CULIK ( Kapal Kolecer )


"tiarap euy, tiarap ,,, aya culik ,,," *ngagubragkeun awak kana galengan sawah majarkeun tiarap.

Enya da baheula mah keur leutik lamun seug arulin jeung barudak saantragan di sawah atawa di lapang mengbal, dimana aya kapal kolecer ( pang-pangna kapal kolecer koneng ) ujug-ujug ngagubragkeun awak kana galengan sawah, atawa kana taneuh mun keur di lapang mengbal majarkeun tiarap, bari nyarita ka babaturanana kalawan tarik "wah, aya culik,,, tiarap euy, tiarap,,, aya kapal kolecer koneng." (da cenah kapal kolecer koneng mah eta teh kapal culik).
Dasar keur bolon, duka teuing kumaha jeung timana sajarahna???
Ieu carita kungsi dibalakakeun dina salah sahiji media, nyatana Facebook, anapon pangemut nu sanes teu jauh beda jeung nu kungsi karandapan, pon nya kitu deui teu jauh beda jeung carita samemehna (KAPAL MENTA DUIT SAKARUNG), diantawisna :

0 komentar:

Posting Komentar