Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Sabtu, 04 Desember 2010

Oray-orayan


Salah sahiji kaulinan nu kungsi karandapan baheula nyatana " Oray-orayan " kaulinan nu samodel kieu ngabutuhkeun sababaraha urang sangkan eta kaulinan bisa dilaksanakeun, nu 2 urang silih nyepeng ramona bari dikaluhurkeun (pikeun lawangna), jalma nu ka hiji disebut "bulan" jalma nu kadua disebut "bintang" nu lainna ngabaris sabari nyepeng taktak nu dihareupeunana. tuluy maju asup kana eta lawang, nu panghareupna disebut hulu, nu pang tungtungna disaebut buntut, tah sihulu eta maju sangkan bisa newak buntutna, sedengkeun sibuntut nyingkahan sangkan teu beunang ku si hulu, sabari ngalagu :

Oray-orayan

luar-leor ka sawah,

tong ka sawah

parena sumeudeng bekah,

oray naon?

Oray bungka,

Bungka naon?

Bungka laut

Laut naon?

Laut dipa

Dipa naon?

Dipandeuri,

Riririririungan…

Tah, nalika ditungtung lagu nu eta (Riririririungan) pas anu asup kana eta lawang kapaksa ditewak kunu jadi lawang.tuluy manehna sina milih, rek milih bulan atawa bintang, mun milih bulan, manehna kudu cicing ditukangeun nu jadi bulan, nya kitu deui sabalikna, tuluy nepikeun ka beakna. saanggeus beak bakal ngahasilkeun 2 kelompok, nu ahirna silih pakenyang-kenyang(pabetot-betot) leungeun (samodel tarik tambang deui.

Ngan ieu kaulinan pasti di wewengkon nu lian mah aya bedana saperti nu ditulis dina salah sahiji media http://peuyeumbandung.blogdetik.com/2009/04/06/kaulinan-barudak-baheula-permainan-anak-jaman-dulu/comment-page-1/#comment-15311, didinya disebutkeun :

"permainan Oray-orayan ( oray = ular ) biasanya dimainkan oleh 10 - 20 anak yang berbaris dari belakang ke depan berbentuk garis kurva bentuk dari ular. Sambil memegang pundak temannya yang ada di depan, mereka meliuk-liuk dan bernyanyi “ Oray-orayan, luar leor mapay sawah. Entong ka sawah, parena keur sedeng beukah. Oray-orayan, luar leor mapay kebon. Entong ka kebon, loba barudak keur ngangon. Mending ge teuleum, di leuwi loba nu mandi. Saha anu mandi, anu mandina pandeuri.” (Bergerak seperti ular, meliuk-liuk nyisir sawah. Jangan pergi ke sawah, padinya sedang menguning. Bergerak seperti ular, meliuk-liuk nyisir kebun. Jangan ke kebun, banyak anak sedang mengangon ternak. Lebih baik menyelam, di sungai banyak yang mandi. Siapa yang mandi, yang terakhir yang mandi….). Saat lagu berakhir, anak yang berada di paling depan, biasanya dipanggil ‘hulu’ yang artinya kepala, harus menangkap anak yang berada di paling belakang (buntut yang artinya ekor). Anak yang berada diantara mereka harus menjaga ekor dengan cara bergerak dan meliuk-liuk sambil berpegangan pada pundak temannya. permainan berakhir ketika ekor telah tertangkap. Permainan dapat dimulai kembali dengan membentuk formasi baru. Pada permainan ini, anak-anak tidak hanya memperoleh kesenangan tetapi juga belajar untuk tetap kompak, memimpin, bertanggung jawab, melindungi dan mendukung."

Cag sakitu.

1 komentar:

Posting Komentar