Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Kamis, 16 Desember 2010

BARAYA FACEBOOK WANOJA I

Baraya Pesbuk (facebook) Djoerig DalapanLima ti kalangan wanoja I
Djoerig DalapanLima ( Manoesa DalapanLima )


0 komentar:

Posting Komentar