Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Selasa, 07 Desember 2010

KASUS

ku Mang Jojo ping 24 Mei 2010 tabuh 20:11

Kasus

(maskumambang)

seuri maur mun kuring nguping em te ki
aya kajantenan
ka te pe na salin jinis
samentawis ngalih heula

nu rek emet di angkir heula tatanggi
keur saheulaanan
malahmandar emet kenging
tos kenging mah mangga mulang

aduh gusti hapunten abdi nu laip
bet kitu jantena
ngamumule kitab suci
bet janten barang dagangan

aya deui mun urang rek daftar haji
sami ngalih heula
sabab di lembur teu kenging
diwatesan ku kuwota

Sayati 2010

0 komentar:

Posting Komentar