Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Sabtu, 11 Desember 2010

PAPATONGLirik Papatong - Bah Dadeng


Beurang maju ka lohor
Papatong nu koneng entreup na regang
Ngageter jangjangna keur ngagupayan
Pancen keur wasiatan...

Sore mengok ka Ashar
Papatong nu koneng hiber teu luhur
ngalayang ngawahan arek pamitan
poma tong ka jongjonan...

Papatong nu koneng teu tembong deui
Leungit indit teu pamit
Papatong nu koneng teu tembong deui
Tilem bewara baturna...

Prak reureuh tina ka riweuh
Prak pasrah kanu Kawasa
Prak reureuh tina ka riweuh
Prak pasrah kanu Kawasa...


Arti dari lagu sunda tersebut :

Beurang maju ka lohor
Siang menuju ke Dzuhur
Afternoon go to dzuhur

Papatong nu koneng entreup na regang
Capung yang kuning hinggap pada ranting
Yellow dragonfly perched on twig

Ngageter jangjangna keur ngagupayan
Bergetar sayapnya sedang melambai-lambai
Vibrate their wings are flapping

Pancen keur wasiatan
Tugas demi sebuah wasiat (saling berpesan)
The task for the sake of a bequest (each notice)

Sore mengok ka Ashar
Sore mendekati ke Ashar
Evening approached to Asr

Papatong nu koneng hiber teu luhur
Capung yang kuning terbang tidak tinggi
Yellow dragonfly does not fly high

Ngalayang ngawahan arek pamitan
Melayang berancang-ancang hendak berpamitan
Poised hovering about to say goodbye

Poma tong ka jongjonan
Ingat jangan terlena
Remember do not be lulled

Papatong nu koneng teu tembong deui
Capung yang kuning tidak nampak lagi
Yellow dragonfly does not appear again

Leungit indit teu pamit
Hilang pergi tidak pamit
Missing left no farewell


Papatong nu koneng teu tembong deui
Capung yang kuning tidak nampak lagi
Yellow dragonfly does not appear again


Tilem bewara baturna
Tenggelam berita lainnya
Drowning Other news

Prak reureuh tina ka riweuh
Hendaklah istirahat dari kesibukan
Let the rest from a busy

Prak pasrah kanu Kawasa
Hendaklah pasrah kepada yang Kuasa
Be resigned to a Power of Attorney

Prak reureuh tina ka riweuh
Hendaklah istirahat dari kesibukan
Let the rest from a busy

Prak pasrah kanu Kawasa
Hendaklah pasrah kepada yang Kuasa
Be resigned to a Power of Attorney


0 komentar:

Posting Komentar