Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Selasa, 07 Desember 2010

Eling elingku Mang Jojo ping 24 Mei 2010 tabuh 20:13

Eling eling

(asmarandana)

eling eling yeuh kiwari
alam teh mayunan jungkrang
pami urangna kaleked
ditambih kirang waspada
dina mayunan gogoda
isukan bakal kaduhung
disiksa ku nu kawasa

umur teh tember ka sisi
yuswa teh beuki ngurangan
lamun urang lelewodeh
waktos nu dimonyah-monyah
teu dianggo keur ibadah
kukituna urang tangtu
di akherat teh hanjakal.

0 komentar:

Posting Komentar