Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Sabtu, 04 Desember 2010

JABANG BAYI

Ku Mang Jojo ping 19 Mei 2010 tabuh 15:24

Jabang Bayi
( hehe...pelog anca kitu ?)


la ti na mi la da mi na mi da mi da na ti la

La ti na miii mi daa mi naaa
La ti na daaa la tiii na ti laaa
La tin na daaa mi daa mi naaa
Da mi da miii ti na ti la ti laaa

hehee solmisasi... (diatonis?)

mi fa so si mi do si so si do sido so fa mi
mi fa so si si do si so
mi fa so do mi fa so fa mi
mi fa so do si do si so
do si do si mi fa mi sol fa mi

hayu urang kawitan .

asal usulna manusa
diyuga ku nu kawasa
kawit cai seni rasa
buah cinta nu karasa

ngawitan buruy nyuruntul
ngudag endog nu ngajentul
endog teh henteu ngahintul
buruy teh teras dibubuy

dibubuy teh mecah dua
kitu wae saterasna
al alaq atuh jantena
zigot anu saterasna

ngawitan didamel badan
ditambih aya cepilan
teras panon titingalan
tos ngawitan balegeran

tangan sampean narolol
ngudag sirah ageung nonghol
tali ari un ngarengkol
hoyong sami ngiring embol

tilu sasih tos tos nyawaan
ditiupkeun ku nu rohman
lambut ibu get ugetan
napas bayi lalaunan

sepuhna ngaraos quran
serat yusuf tur ar rohman
tabarok yasin tur lukman
al kahfi jeung ali imran

nincak kana tujuh sasih
wetengan sok dipiasih
disiram ku cai bersih
diawur ros jeung solasih

tujuh sasih atos cekap
pami lahir oge ’siap’
popok gurita tos ’lengkap’
kampuh panel sareng elap.

waktosna bulan alaeun
jabang bayi teu diingkeun
beuki nyaah ibu anjeun
tangan teh sok diusapkeun

borojol teh bayi nangis
si ibu mah ’seuri amis’
ramana ge teu muringis
kajeung beya rada awis

adan di palih katuhu
dikenca iqomat atuh
ngadunga ruku nu rengkuh
sujud syukur bari nyuuh

tatahar kanggo akekah
tawis na aya kabungah
ku syukur alhamdulillah
mugia nyandak barokah

Alloh anu robbulghofur
nyipta sinarengan ngatur
nasib takdir keur dilembur
samemeh urang dikubur.


*gs19052010

0 komentar:

Posting Komentar