Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Selasa, 07 Desember 2010

Jauh ka Anak Pamajikanku Mang Jojo ping 24 Mei 2010 tabuh 20:18

Jauh ka Anak Pamajikan

(maskumambang)


tuh si papah petana sok beger deui
mun angkat-angkatan
padahal ari si mamih
kalebet istri satia

alesan mah cukleuk leuweung cukleuk lamping
rek asruk asrukan
sesah tuangeun jeung cai
tapi mamih ulah melang

anamung naha nya poto bet diringkid
sareng dipilihan
poto istri nu lalenggik
nu henteu ngaranggo kaway

sihapunten ieu mah heureuy ti abdi
ulah rengat manah
abdi dipihak si mamih
kitu ge sanes daria


Sayati 2010

0 komentar:

Posting Komentar