Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 17 Desember 2010

BARAYA FACEBOOK WANOJA II

Baraya Pesbuk (facebook) Djoerig DalapanLima ti kalangan wanoja II
Djoerig DalapanLima ( Manoesa DalapanLima )

0 komentar:

Posting Komentar