Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Sabtu, 04 Desember 2010

TELEPUN | TELEPHONEKu Mang Jojo ping 19 Mei 2010 tabuh 15:09
Telepun
(kinanti)


harita aya telepun
di imah kuring keur leutik
bungkus kulit pulas coklat
warna hideung camperenik
disambung kabel sadeupa
ditempelkeun kada bilik

lamun urang hayang nyambung
cekel kakait nu nyentil
kudu digoengkeun heula
kira-kira lima balik
terus gagangna diangkat
halo kecap nu mimiti

sora telepun ngagerung
lamun hujan bula bali
ngobrol teh gogorowokan
halo deui halo deui
awor jeung sora cihujan
reureundahan gede leutik

telepon keur jaman buhun
kabelna teh da ngan hiji
ngagantar na tatangkalan
make isolasi kramik
anu pulasna teh bodas
kiwari teu usum deui

beh dieuna rada maju
teu kedah diputer deui
langsung telepon diangkat
sentral batre eta sistim
kabel telepun teh dua
operator nempas gampil

kaetang janten ngarebu
nu ngalanggan lami-lami
sistem teh lajeng dirobah
sistim otomat ngalindih
kawitna mah mung lokalan
luar kota benten deui

kaluar kota mah kudu
ngango operator masih
namina teh interlokal
ditanghara tilu menit
mun langkung lami tamaha
beyana teh benten deui

tapi teu liren sakitu
lami-lami majeng deui
luar kota ge otomat
kode area dipasti
atuh urang kedah apal
pami heunteu moal dugi

lobang nomer nu sapuluh
ku ramo kedah dipilih
puterkeun ti beulah kenca
ka katuhu ati-ati
pami tos ka kuping ‘laras’
‘tut panjang’ tandana hasil

lamun nadana nurugtug
henteu anca tapi lincig
eta teh tanda tanghara
nu dituju nuju nampi
telepon ti anu sanesna
tutup heula engke deui

keur taun dalapan puluh
aya deui anu robih
dibabawa bisa bebas
telepon bisa dicangking
’estekabe’ dingaranan
tapi ambahan saeutik

telepon anu diwangun
ngagunakeun teknologi
’wireless’ anu katelah
henteu nganggo kabel deui
be-te-es sareng munara
ngaradeg dimana mendi

dekade salapan puluh
geesem lahir ngaganti
telepon canggeum katelah
henpon tea eta geuning
nu bisa ngirim talatah
es-em-es wartos saeutik

ge-es-em geuhgeuyeun batur
geser saeutik teh mati
’blengspot’ anu jadi sabab
telepona jauh teuing
ti betees jeung munara
sinyalna teh henteu dugi

generasi nu katilu
henpon anu beuki canggih
tiasa multi media
pideo internet tambih
nelepon aya rupana
gambar hirup siga tipi

ceuk dalang lamun kapungkur
atawa mun maca komik
majar teh batara kresna
boga kaca anu sakti
disebut ogan lopian
kabuktiana kiwari

teknologi nu kapayun
tangtu mangaruhan jalmi
kanu sok resep nganggona
moal seueur ajag ijig
digawe bisa di imah
ka kantor mah janten langki

kitu deui bakal mampuh
kapayun atos kauji
cekap mung nganggo panangan
teu kedah repot jeung pusing
hape anu dina pesak
dianggo sagala rupi

teu kedah caket bangbarung
pami bade muka konci
tiasa ti katebihan
panto bumi tur lomari
lanseng open sareng kulkas
kitu deui mesin cuci

mun eta disebut maju
sabab jalma teh nalungtik
ku elmu reujeung ihtiar
praktek sagala disungsi
paguron luhur nu peta
industri ngiring ngarincik

lamun henteu urang tangtu
jati kasilih ku junti
bangsa teh ngan jadi pasar
dina widang ekonomi
basa kasarna dijajah
gawe teh ngan bisa meuli

kitu ge mun urang gaduh
artos gajih kenging kuli
jumlahna oge teu pira
katutug angka inplasi
hahargaan beuki mahal
anu miskin tetep kingkin

nya mugia atuh
gusti anu maha suci
maparin bongbolong jalan
ka rahayat ieu nagri
aya dina kamajengan
majeng lahir majeng batin.


*kopo19052101

0 komentar:

Posting Komentar