Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Sabtu, 09 Oktober 2010

RUKUN ISLAM

Rukun islam aya lima

Pidawuh Rasul utama

Hiji ngucapkeun syahadat

Kadua ngadegkeun sholat

Katiluna wajib zakat

Shaum rukun nu kaopat

Munggah haji kalimana

Mun kawasa di jalanna

...


  • Sumber : مادة التعليم ( Madah at-Ta’lim)
  • Ieu pangajaran kungsi kaguar/dideres nalika mangsa nyakola di kelas 1, Madrasah Diniyyah Pesantren Persatuan Islam 45 Rahayu, nalika taun 1993 M.

0 komentar:

Posting Komentar