Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Sabtu, 09 Oktober 2010

IMAN KA MALAIKAT

Rukun iman kaduana

Percaya ka Malaikat

Tegesna ka Malaikat

Yen Malaikat teh aya

Malaikat makhluk Gusti

Ahli ibadah ngabakti

Tara baha jeung mak’siyat

Salilana tunduk tho’at

...


  • Sumber : مادة التعليم ( Madah at-Ta’lim)
  • Ieu pangajaran kungsi kaguar/dideres nalika mangsa nyakola di kelas 1, Madrasah Diniyyah Pesantren Persatuan Islam 45 Rahayu, nalika taun 1993 M.

0 komentar:

Posting Komentar