Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 04 Februari 2011

JAMPE NYADAP LAHANG KAWUNGJampé Nyadap Lahang Kawung :
Kengkeng leungeun kawung bingkeng,
ditinggur ku budak kereng,
asal béngkok jadi lempeng,
lempeng jadi jeceng,
lila jeceng tambah mangkreng,
digéyotkeun,
trek celereng, trek cereleng,
géyot ka kidul nyiuk ka Laut Kidul,
géyot ka kalér nyiuk ka Laut Kalér,
heuras ka luhur sieun guludug,
mun ka handap notos dano,
cor golontor, cor golontor!
(R.O. Moechtar, Baranang Siang, No. 2, tt.)


ditukil tina fb Akoer Lah

0 komentar:

Posting Komentar