Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Kamis, 25 April 2013

Samagaha Bulan Sabagian

Numutkeun panalungtikan ceuk anu nalungtik, wireh dina wanci peuting kiwari baris kajadian samagaha bulan sabahagian, cindekna :

- juma'ah, ping 15 Jumadits-Tsaniyah 1434 H / 26 April 2013 M
a. mimiti samagaha : tabuh 02.52’.24” WEK (Waktu endonesa kulon)
b. Pertengahan samagaha : tabuh 03.07’.24” WEK
c. ahir samagaha : tabuh 03.22’.18” WEK
hayu ah urang tatan-tatan pikeun takbiran, salat samagaha, shodaqoh.

0 komentar:

Posting Komentar