Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Selasa, 08 Maret 2011

Naha bet bala ???

- Naha bet bala ???

Si Sadul : dengekeun ku maneh, urang dek kata berkait
Barudak : Cing sok, cing sok, cing sok sadul,
Si Sadul : (bari namprak si adul teh ka luhur, panon bulan peureum beunta).
“Lamun urang atos kawin, win,,,
Wincik hiji-hiji, ji,,,
Jimat urang rarangken ti hareup,reup,,,
Reup peuting si nyai sare, re,,,
Rek kumaha urang, rang,,,
Rangkul cing tarapti, ti,,,
Tingal rarayna, na,,,
Naha bet emut, mut,,
Mutiarana katembong, bong,,,
Bongkok lalaunan bari antelkeun si badu, du,,,
Dudut tali kutang, tang,,,
Tangkeup kana susu, su,,,
Suaykeun sampingna, na,,,
Naha bet bala ???”

Wah euy, si sadul jorang,, jorang,,, euy…. si sadul jorang,, (pada maledogan…)

0 komentar:

Posting Komentar