Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Rabu, 25 Mei 2011

Pacici-cici Putri

Pacici-cici putri mangrupakeun salah sahiji kaulinan barudak nu biasa dilakukaeun minimal ku 2 urang atawa 3 urang boh lalaki atawa awewe, dina eta pangulinan maranehna ngariung mun lalaki bari sarila, mun awewe bari emok, tuluy tiap urang neundeun 2 ramona sewang-sewangan, kalawan dipingpin ku salah saurang, nu mingpin eta nunjukan ramona nu diriungkeun tadi (majarkeun ngitung) bari make lagu :
Anu nunjukan : “Pacici-cici putri, serelek kembang celempung, ma ipah-ma ipah, kalau mau kembang apah?”
nalika eureun dina kecap “a-pah?” nu katunjuk (salah sahiji ramo-na, otomatis jadi nu katanyaan) sina ngajawab eta pertanyaan (nyebutkeun salah sahiji ngaran kekembangan, bebas rek kembang naon bae oge, ngan engke kudu bisa mere sindiran ku eta rupa ngaran kembang nu disebutkeun ( contona bae : kembang cau, tina kecap “cau” kadituna jadi kecap “bau”)
Nu katanyaan: “Kembang cau,” (contona eta nu katanyaan ngarana si ucup)
Saanggeus ngajawab, tuluy ramo nu tadi ditareundeun deui.
Anu nunjukan : “Mang ucup, mang ucup, palay kembang cau, kabogohna kanu bau.”
Nalika keur ngucapkeun eta kalimat, anu mingpin bari nunjukan deui ramo-ramona, dimimitian tinu ngajawab tadi, saha wae ramona nu katunjuk ku kecap nu terahir diucapkeun (“ba-u”), otomatis si eta nu bakal mingpin dina jirangan nu satuluyna.

0 komentar:

Posting Komentar