Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 21 Januari 2011

KURING~
kuring,
lain seug batur,
nya kitu deui batur,
lain seug kuring,
kuring,
estuning kuring,
tapi
kuring lain sasaha,
kuring teu boga nanaon,
kuring teu bisa nanaon,
anging sagalana
alatan pangersa Gusti nu Maha kawasa.

~

- manoesa nu dilahirkeun dina kaayaan fitrah, kiwari geus lamokot ku dosa ...
- Sereg dipanto logor diliang jarum ...


YM : oerang_tjoeroeg

0 komentar:

Posting Komentar