Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Selasa, 04 Januari 2011

SALAM SÉRÉHSALAM SÉRÉH
Salam séréh kadongdong cina,
Abah datang kabina-bina,
Nyiuk cai satampolong,
Piring pisin diragaji,
Colénak dikalapaan,
Kuring isin ku paraji,
Boga anak teu bapaan.
(Kakawihan Barudak : Atik Sopandi & Oyon Sofyan Umsari)

*ieu eusi, kengeng nukil tina salah sawios eusi fb barayana Djoerig DalapanLima nyatana saderek Akoer Lah

kakawihan nu samodel kitu biasana sok diparake ku barudak baheula nalika keur arulin babarengan, hal eta pisan kungsi karandapan ku diri pribadi nalika kuring keur budak keneh, nalika ulin jeung babaturan nu saantragan di buruan atawa dimana bae.

0 komentar:

Posting Komentar