Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Senin, 08 November 2010

Hakekatna Mah Ngurangan

merenung-Hakekatna Mah Ngurangan


Detik nu kiwari

Lain detik nu bieu

Menit nu ayeuna

Lain menit nu tadi

Poe nu ayeuna

Lain poe nu kamari

Umur nu ayeuna

Lain umur nu baheula.

Genep puluh detik nu bieu

Nyatana samenit tea

Genep puluh menit nu tadi

Nyatana sajam tea

Dua puluh opat jam nu kamari

Nyatana sapoe tea

Tilu puluh poe nu kalewat

Nyatana sabulan tea

Dua belas bulan nu katukang

Nyatana sataun tea.

Sadetik + 59 detik = ngurangan samenit

Samenit + 59 menit = ngurangan sajam

Sajam + 23 jam = ngurangan sapoe

Sapoe + 29 poe = ngurangan sabulan

Sabulan + 11 bulan = ngurangan sataun

Ditambah ditambah

Hakekatna mah ngurangan.

Ti detik ka menit

Ti menit ka jam

Ti jam ka poe

Ti poe ka minggu

Tuluy gunta ganti

Tambah umur tambah kolot

Nu antukna ngadeukeutan kana maot.

Nu kaalaman taya nu angger

Kamari bisa seuri

Kiwari mah ceurik

Susah bungah gunta ganti

Kiwari masih aya tur bisa nyarita

Boa-boa…

Sababaraha detik kahareup

Sababaraha menit kahareup

Sababaraha jam kahareup

Sababaraha poe kahareup

Sababaraha minggu kahareup

Sababaraha bulan kahareup

Sababaraha taun kahareup

Kuring tinggal carita.

Gunta ganti nu tadi

Estu lain pangersa manusa

Gunta ganti nu tadi

Estu pangersa nu Maha kawasa.

Nun Gusti

Mugi Gusti netepkeun diri abdi

Nalika dituntung hirup abdi

Aya dina kaayaan

Husnul-Khotimah.

Tjoeroeg rahajoe 08112010

1 komentar:

Posting Komentar