Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 19 November 2010

Sedih Kingkin

Ku Mang Jojo, ping 14 April 2010 tabuh 14:14

Tanjung Priuk Sedih Kingkin

Maskumambang

geus der deui kajantenan matak sedih
aya nu palastra
asa nu teu euih-euih
pacengkadan henteu sirna

dinten ieu rebo opat welas april
‘tivi wan’ nu wawar
satpolpepe sareng jalmi
marebutkeun hiji makam

mbah priok ajengan turunan habib
nu nyebarkeun islam
baheula anu mimiti
didinya anjeuna dawah

sababna teh pamarentah ngaku milik
tanah eta makam
tapi rahayat teu sudi
makam na lamun dibongkar.

nu katingal aya ajengan nu sumping
misah ngarepehan
ustad nami habib riziq
ulama gaduh wibawa

tanjung priuk genting deui genting deui
siga nu ilahar
bentrok paketrok aparat
sareng jalmi urang islam

duh nu agung gusti anu mahasuci
mugia pangersa
nangtayungan umat muslim
sagala rupi cocoba.

0 komentar:

Posting Komentar